นครปฐม คณะกรรมธรรมาภิบาลสอดส่องแผนงานโครงการของจังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการธ อ่านต่อ >>

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2562

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่วัดบ่อน้ำจืด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดน อ่านต่อ >>

ครอบครัวอบอุ่นทำบุญฉลองรังรัก ปริม วี.

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ตำรวจเอกพงษ์ศักดิ์ ชูนา อ่านต่อ >>

นครปฐม กอ.รมน.ภาค 1 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตร อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี ชาวศรีประจันต์ ร่วม“ให้โลหิต ให้ชีวิตมีรอยยิ้ม” เพราะเชื่อว่า ยิ่งให้ ยิ่งได้

วันนี้(19 มี.ค.62)  หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์  มีประ อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐมจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบา อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี ภาพรวมการเลือกตั้งล่วงหน้า มีประชาชนมาใช้สิทธิ กว่าร้อยละ 90

พ.ต.ท.หญิงมาลินี ปัญญาคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกา อ่านต่อ >>

นครปฐม กรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่สังเกตการณ์เลือกตั้งล่วงหน้า เขตเลือกตั้งที่ 1

กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเลือกตั้ อ่านต่อ >>

บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดนครปฐมมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไ อ่านต่อ >>

บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้า ที่สุพรรณบุรี เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนมารอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่ 07.30 น.

บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้า ที่สุพรรณบุรี เป็นไปอย่างคึกคัก อ่านต่อ >>