จังหวัดตรัง มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก

บรรยากาศการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเลที่จังหวัดตรัง มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวที่ถ้ำเลเขากอบ เพื่อลอดถ้ำท้องมังกร

ช่วงวันหยุดในวันรัฐธรรมนูญซึ่งมีวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวนมาก โดยเฉพาะประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างคึกคัก เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเลของจังหวัดตรัง ยังคงมีความเป็นธรรมชาติเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการปิดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้ธรรมชาติฟื้นตัวและกลับมาสวยงามดังเดิม เมื่อถึงฤดูการท่องเที่ยวจึงทำให้แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเป็นอย่างมาก

นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแล้วแหล่งท่องเที่ยวทางบกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือที่ถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากเช่นกัน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และนักท่องเที่ยวแถบยุโรป ให้ความสนใจพาครอบครัวเดินทางมาท่องเที่ยว ชมความงามของหินงอก หินย้อย ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และการลอดถ้ำท้องมังกร ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องนอนราบไปกับเรือ หากไม่นอนก็ไม่สามารถลอดถ้ำออกมาได้ ซึ่งสร้างความหวาดเสียวให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และมีความเชื่อว่าหากได้ลอดถ้ำท้องมังกรจะมีความเป็นเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว จึงมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปี

มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง ข่าว / ภาพ