สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ร่วมกับภาคเครือข่าย จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ร่วมกับภาคเครือข่าย จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพล บรมนาถบพิตร ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและช่วยเหลือประชาชนอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร

ที่วัดช่องน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรังนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพล บรมนาถบพิตร ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วยนายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านต่างๆได้แก่ปัญหาสุขภาพช่องปากสายตาสุขภาพจิตฝึกอาชีพและบริการอื่นกระทรวงสาสุขจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพล บรมนาถบพิตร ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครั้งนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยกำหนดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อำเภอละ 2 ครั้งในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ดำเนินการประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลกำหนดแผนปฏิบัติการในการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน รวม 20 ครั้ง

โดยได้กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มีการบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆเพื่อให้บริการทั้งด้านสุขภาพและด้านอื่นๆไปพร้อมกัน โดยมีการตรวจวัดความดันโลหิต การถอนฟัน อุดฟัน การรักษาโรคผิวหนัง การใช้สมุนไพรพื้นบ้านรักษาอาการปวดเมื่อยตามตัว ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักเรียน จำนวนมาก ต่างรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายออกไปทำการรักษาที่โรงพยาบาล

มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง ข่าว / ภาพ