ราชบุรี จัดกิจกรรมปฎิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” Kick OFF ” พร้อมกันทั่วประเทศ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีร่วมกับอบจ.ราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรีและเทศบาลตำบลหลักเมืองจัดกิจกรรมปฎิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” Kick OFF ” พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้หมดไป โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว มีนายนเรศ วงศาโรจน์ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานายก อบจ.ราชบุรี ผู้แทนนายก อบจ.ราชบุรี และนายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมืองให้การต้อนรับ

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดราชบุรีร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมากพร้อมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะและเก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมืองราชบุรี.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี