เด็กและเยาวชน ต่างชื่นชอบการเป็นนักข่าวน้อย งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ที่ สวนเฉลิมภัทรราชินี

ที่บริเวณบูธของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ที่ สวนเฉลิมภัทรราชินี  มีเด็กและเยาวชนจำนวนมากสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถาม และร่วมฝึกอ่านข่าว หรือ“นักข่าว…….น้อย” เป็นจำนวนมาก

โดยมีน้องอายุตั้งแต่ 5 – 12 ปี ขณะเดียวกันเด็กๆบางรายชื่นชอบการเป็นนักข่าวน้อย มาขออ่านซ้ำๆหลายครั้ง โดยไม่ขอรับของขวัญ โดยนางอรวิน  บุตรวงศ์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดสุพรรณบุรี   กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมว่า

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อมอบความสุขและเทคนิคการประกาศข่าวให้กับเด็กๆในจังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อเป็นเวที ให้เด็กๆได้แสดงความสามารถในการประกาศข่าว รวมถึงความรู้และการกล้าแสดงออกต่อสาธารณชน ภายใต้ คำขวัญ ของ พลเอกประยุทธ จันโอชา นายกรัฐมนตรี  “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”   เพื่อมอบความสุขให้กับเด็กในจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี  และมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยให้เด็กและเยาวชน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสันติสุข

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการความเป็นมาของวิทยุกระจายเสียงและกรมประชาสัมพันธ์  ให้เด็กๆ ร่วมตอบคำถาม พร้อมการแจกรางวัลในกับเด็กๆที่ร่วมกิจกรรมหนูน้อยผู้ประกาศ  ซึ่ง สวท.สุพรรณบุรี F.M 102.25 MHz ได้จัดรายการพิเศษเพื่อให้เด็กๆมีส่วนร่วมเป็นผู้ประกาศข่าว ระหว่างเวลา 09.10 -12.00 น. ซึ่งมีน้องน้องเข้าร่วมกิจกรรมในบูธมากกว่า 300 คน