สุพรรณบุรี ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวและของดีเมืองสุพรรณ สู่มาตรฐานสากล ตามแนวประชารัฐ

หอการค้าสุพรรณบุรี ร่วมขับเคลื่อนสถานประกอบ ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวและของดีเมืองสุพรรณ สู่มาตรฐานสากล ตามแนวประชารัฐ

ที่โรงแรมสองพันบุรี  นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายสุเทพ  มิตรเกื้อกูล  ประธานหอการค้า จังหวัดสุพรรณบุรี    ทันตแพทย์อนุศักดิ์  คงมาลัย  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี  และนางธัญภา  นิโครธานนท์  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อพิจารณา การมอบป้าย “ของดีเมืองเหน่อ”แก่สถานประกอบการด้านการบริการทั้งด้านการท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพ  สู่มาตรฐานสากล ตามแนวประชารัฐ  โดยนายนิมิต   กล่าวถึงการมอบป้ายดังกล่าว ว่าถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างมาตรฐาน ที่มีแนวทางชัดเจน แต่คงความเป็นอัตลักษณ์ของเมืองสุพรรณ  ใครพบเห็นต้องทราบทันทีว่านี่คือตัวตนของสุพรรณบุรี ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ อาหาร ของฝาก แหล่งท่องเที่ยว และสำเหนียงภาษา  ซึ่งนอกเหนือจากจากเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวแล้ว ทำอย่างไร ให้เกิดความยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องร่วมบูรณาการกับภาคเอกชน เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวประชารัฐ

ด้านนายสุเทพ  มิตรเกื้อกูล  ประธานหอการค้า จังหวัดสุพรรณบุรี    กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้น ที่หอการค้าจังหวัด มีแนวคิดในการจัดทำป้าย “ของดีเมืองเหน่อ” เพื่อมอบแก่ สถานประกอบการด้านการบริการต่างๆ ทั้งนี้  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานที่ปรึกษา  พร้อมด้วย นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี นายสรชัด สุจิต  เพื่อให้การทำงานเดินหน้าต่อไปอย่างเป็นรูปธรรมในนามของจังหวัดสุพรรณบุรี