ชาวสุพรรณบุรี ร่วมพิธีปิดทองห่มผ้าองค์พระเจดีย์ยอดเหล็กสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองสุพรรณบุรี

                 นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล  ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานปิดทองห่มผ้าองค์พระเจดีย์ยอดเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่โบราณคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรีเนื่องจากมีอายุเก่าแก่มาพร้อมๆกับการก่อตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี ชาวสุพรรณบุรีจึงมีความเคารพนับถือมาเป็นเวลาช้านาน และมักจะมาสักการะขอพรหรืออาจมาบนในสิ่งที่อยากได้ปรารถนา ก็มักจะสมดังปรารถนา โดยมีคณะกรรมการตลาดเมืองสุพรรณฯและประชาชนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีด้วย

ทั้งนี้ เจดีย์ยอดเหล็ก เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่โบราณคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณมานับร้อยปี ที่ชาวตลาดสุพรรณบุรีให้ความเคารพนับถือ นับแต่อดีตจวบถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีอายุเก่าแก่มาพร้อมๆกับการก่อตั้งจังหวัดสุพรรณชาวสุพรรณบุรีจึงมีความเคารพนับถือมาเป็นเวลาช้านาน และมักจะมาสักการะขอพรหรืออาจมาบนในสิ่งที่อยากได้ปรารถนา ก็มักจะสมดังปรารถนา ซึ่งถ้าบนเรื่องทั่วไปก็จะแก้บนด้วยน้ำเก๊กฮวย  ถ้าเรื่องการเรียน การงาน จะบนด้วยไข่ต้ม