องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

      องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอด่านช้าง ณ โรงเรียนวัดละว้าวังควาย และโรงเรียนวัดกกตาด จังหวัดสุพรรณบุรี

      วันนี้ (12 ม.ค. 61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอด่านช้าง ณ โรงเรียนวัดละว้าวังควาย และโรงเรียนวัดกกตาด โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

      พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากเป็นพื้นที่สูง เมื่ออุณหภูมิลดลง ทำให้อากาศหนาวเย็นกว่าปกติ หลายครอบครัวจึงได้รับความเดือดร้อน องคมนตรี จึงได้มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรที่โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย ตำบลวังยาว จำนวน 400 ชุด และที่โรงเรียนวัดกกตาด ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 400 ชุด เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ราษฎรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

พร้อมกันนี้องคมนตรี ได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสความห่วงใย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถึงประชาชนคนไทยทุกคน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล และให้กำลังใจข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่เน้นความมีวินัย ความสมัครสมานสามัคคี มีจิตอาสา และมีความเสียสละซึ่งกันและกัน

ในการนี้องคมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนที่ประสบภัยหนาว เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาบรรเทาทุกข์ในทุกๆ ด้าน รวมถึงส่งเสริมการดูแลสุขภาพของเยาวชนในท้องถิ่นให้แข็งแรง