สุพรรณบุรีเปิดโครงการนำร่องหนี้นอกระบบ ขานรับนโยบายรัฐบาล

               

                   นายทรงพล ใจกริ่ม รอง ผวจ.สุพรรณบุรี  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการนำร่องเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ของ บ.แสนสุขพิโก จำกัด(พิโก้ไฟแนนซ์) ที่ ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี โดยมี นางธนนันทน์ ราชสิงห์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ร่วมพิธี  ว่า บ.แสนสุขฯ ได้รับอนุญาตเปิดเป็นพิโกไฟแนนซ์ เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และเป็นเงินทุนรายย่อยแก่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดทั่วไป เพื่อลดต้นทุนแก่ประชาชน พร้อมเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความตระหนัก ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการแบบเชิงรุก และต่อเนื่องของภาครัฐ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ปัญหาด้วยความสมัครใจและจริงจังของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง