ชมรม “TO BE NUMBER ONE” สุพรรณบุรี พร้อมชิงแชมป์ระดับประเทศ

ที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายแพทย์สาโรจน์  มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ,นางจุฑามาศ  โกมลศิริสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   ร่วมตรวจเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมรับชมการซ้อมการแสดง TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ๒๐๑๘  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชนทีม SPSS ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และทีมงานในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ รุ่น Teenage ในระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๔ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งที่ผ่านมา จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ส่งทีมตัวแทนจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าประกวดในรุ่น Teenage ระดับภาคกลางและตะวันออก  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิก พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรีโดยได้รับรางวัลที่ 3 เป็นตัวแทนในการประกวดในระดับประเทศ

สำหรับการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2018  เป็นกิจกรรมหนึ่งของ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแส “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกและแสดงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการป้องกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ 1.รุ่น Junior อายุ 6 -9 ปีบริบูรณ์ 2.รุ่น Pre-Teenage อายุ 9 ปีขึ้นไป – 14 ปีบริบูรณ์ และ 3.รุ่น Teenage อายุ 14 ปีขึ้นไป – 22 ปีบริบูรณ์