ธกส.นราธิวาส มอบจักรยานพร้อมทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา

ธกส.นราฯ มอบจักรยานและทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา

นราธิวาส – ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนราธิวาส มอบรถจักรยาน และทุนการศึกษา แก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ จ.นราธิวาส
ที่ห้องประชุมสวนอาหารริมน้ำ จ.นราธิวาส ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีมอบจักรยาน และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการปั่นจักรยานให้น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วย

การจัดโครงการปั่นจักรยานให้น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาที่สำนักงาน ธ.ก.ส.นราธิวาส ดำเนินการจัดขึ้นเป็นเรื่องที่ดี เพราะนอกจากเป็นการดำเนินการเพื่อตอบแทนสังคมแล้ว ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กที่ขาดโอกาส ซึ่งเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาทั้ง 13 คน ควรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะประโยชน์ทางการศึกษา