อบจ.สุพรรณบุรี จัด2 เทศกาล รักเฮงเอง..รับวันตรุษจีน

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วยจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดประธานเปิดโครงการการเฮงเองรับวันตรุษจีน ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นเดือนที่มีเทศกาลสากลซึ่งทั่วโลกให้ความนิยม 2 เทศกาล เทวาเลนไทน์เดือนแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และเทศกาลวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยองค์การบริหารส่วยจังหวัดสุพรรณบุรีจัดโครงการการเฮงเองรับวันตรุษจีน ขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมภายในสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายในช่วงเทศกาลต่างๆและมีความพร้อมบนพื้นฐานของเอกลักษณ์ไทย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเกิดการกระจายรายได้เพิ่มขึ้น

          ทั้งนี้ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม“รวมพลคนรักบึงฉวาก” กิจกรรม“ขบวนแห่งความรัก”กิจกรรม “อิ่มรัก อิ่มใจ” กิจกรรม “การประดาน้ำของแต่งงาน” กิจกรรม “กิจกรรมประกวดตั้งชื่อปลาฉลาม”และกิจกรรม “เติมความหวาน ที่บึงฉวาก” ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งน้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู-อาจารย์ และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ประชาชนที่เข้าร่วมกิกรรม