วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จัดหัวหมู 939 หัว ไหว้ครูช่างประจำปี 2560

ที่โดม 70 ปี สนามวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม ประจำปี 2560 โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ  ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้มีการจัดพิธี ทำบุญไหว้ครูช่างปีที่ 79 โดยมีนายยรรยง โอภากุล อดีต ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีทำหน้าที่พราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญเทพยดา อัญเชิญองค์เทพทั้ง 6 องค์ ประกอบด้วย พระวิษณุกรรม พระศิวะ พระอุมาภควดี พระนารายณ์ พระพรหม และ พระพิฆเนศ


โดยพิธีไหว้ครูช่างจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันครู ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี แต่ละปีจะมีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทุกสาขาอาชีพวิชาช่างต่าง ๆ นำทั้งหัวหมู เป็ด ไก่ ปลา ผลไม้ เครื่องมือช่าง และพวงมาลัย มาตั้งโต๊ะบูชาไหว้ บริเวณลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม กันจำนวนมาก ซึ่งช่างทุกสาขาอาชีพได้นำหัวหมูมาไหว้ครูช่างในปีนี้มีหัวหมูจำนวน 939 หัว หัว พร้อมเครื่องเซ่นไหว้ ถือว่าเป็นพิธีไหว้ครูช่างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สำหรับวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้เปิดทำการเรียน การสอนมาปีนี้เป็นปีที่ 79

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ร่วมกับสมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครูช่าง องค์พระวิษณุกรรม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ครู ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ทุกสาขาวิชาช่าง และผู้ประกอบการทางช่าง พร้อมด้วยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู กว่า 6,000 คน