ว.เทคนิคหาดใหญ่ พร้อมเปิดศูนย์รักล้อ สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์รักล้อ ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ที่จะถึงนี้  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการซ่อมจักรยาน

ซึ่งนอกจากจะเป็นสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่นักศึกษาแล้ว  ยังนำไปสู่ความรักความสามัคคี การเป็นเครือข่ายจักรยานสร้างสุข ทำให้เกิดการรวมตัวมีเพื่อน มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่อย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีกิจกรรมปั่นจักรยาน ตามเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ – เกาะยอ – สะพานติณสูลานนท์ กลับยังวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ระยะทางรวมประมาณ 60 กิโลเมตร  พร้อมต้อนรับนักปั่นจากทั่วประเทศ อาทิ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์รักล้อ จัดโดย สถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจการภูมิภาค  ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.พร้อมขับเคลื่อน ศูนย์รักล้อ ต้นแบบเชิงลึกครอบคลุมวิทยาลัยเทคนิคและเครือข่ายทั่วประเทศ  ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มจำนวนนักปั่นทั่วประเทศและขยายเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย แล้วการเปิดศูนย์รักล้อเพื่อให้บริการผู้ใช้จักรยาน ยังนำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่นักศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษา

นอกจากนี้ หากวิทยาลัยเทคนิค หรือชมรมจักรยาน มีความประสงค์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการเพิ่มจำนวนนักปั่นและขยายเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ได้ทั่วถึงทั้งประเทศ