โรงพยาบาลนครปฐม จัดพิธีเปิดอาคารหลังใหม่ อาคารหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์

โรงพยาบาลนครปฐม จัดพิธีเปิดอาคารหลังใหม่ อาคารหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ อาคาหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร, พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ประธานฝายสงฆ์ พร้อมด้วย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายฆราวาส และ นายไชยา สะสมทรัพย์(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์), ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมเปิดอาคารหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ โรงพยาบาลนครปฐม โดยนายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นผู้กล่าวรายงาน

โรงพยาบาลนครปฐม จัดพิธีเปิดอาคารหลังใหม่ อาคารหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์

โรงพยาบาลนครปฐม จัดพิธีเปิดอาคารหลังใหม่ อาคารหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์

โรงพยาบาลนครปฐม จัดพิธีเปิดอาคารหลังใหม่ อาคารหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์

สืบเนื่องจากปี 2557 โรงพยาบาลนครปฐม ได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6ชั้น พื้นที่ใช้สอย 4,926 ตารางเมตร งบประมาณค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 91,020,900 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

ชั้นที่ 1 หอผู้ป่วย “ไอ ซี ยู กุมารเวชกรรม “ รักษาเด็กแรกเกิด – 15 ปี
ชั้นที่ 2 หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด – 1 เดือน
ชั้นที่ 3 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม รักษาผู้ป่วยเด็กที่มีอายุตั้ฃแต่ 1 เดือน – 15 ปี
ชั้นที่ 4 หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก
ชั้นที่ 5 – 6 หอผู้ป่วยพิเศษ 4

อาคารผู้ป่วย 120 เตียง ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดียาราชวรมหาวิหาร ตั้งชื่ออาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นชื่อ “อาคารหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์” และให้ความเมตตาอุปถัมภ์ในการจัดหาเงินบริจาคให้กับอาคารหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ เพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งพระเดชพระคุณ พระพรหมเวที ได้บริจาคเงิน จำนวน 14,000,000 บาท เข้ามูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลนครปฐม และมอลหมายให้สโมสรโรตารีนครปฐม และนายยงยุทธ ฐิติเบญจพล ทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา พ่อค้า ประชาชน ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดนครปฐม ทั้งหมด 530 ราย ซึ่งได้รับเงินบริจาคในครั้งนี้ 13,699,930 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,699,930 บาท
นอกจากนี้มีผู้บริจาคตก็แต่งห้องพิเศษจำนวน 23 ราย เป็นเงิน 12,900,000 บาท
สำหรับพิธีในวันนี้ได้จัดให้มีพิธีเปิดป้ายอาคารหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มีอุปการะคุณที่บริจาคเงินและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์Written by 

นายธัญพร ดังตราชู บรรณาธิการบริหาร ออนไลน์นิวส์ Email : porn0619544294@gmail.com Tel : 061-9544294 website : http://www.online-news.biz (ข่าวออนไลน์) http://www.onlinenewstv.net (ทีวีออนไลน์) http://www.aerialthailand.com (บริการถ่ายภาพมุมสูง) http://travel.aerialthailand.com (ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย) http://www.tangmaisoft.com (รับเขียนโปรแกรม)