สุพรรณบุรี ต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศแอฟริกาตะวันตก

ที่ ห้องประชุม สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อ.เดิมบางนางบวช นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ นายอรุณ  จิวาศักดิ์อภิมาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ และคณะสื่อมวลชนจากประเทศแอฟริกาตะวันตก (เซเนกัล โกตติวัวร์ และกินี) ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนและนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย ด้านศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิต การเกษตร การท่องเที่ยว

 ในการนี้ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี ได้บรรยายสรุปและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมนำเอกอัครราชทูตฯและคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้แทน ผอ.ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ อบจ.สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ