ปศุสัตว์ จ.นครปฐม กำหนดแผนลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดนครปฐมได้ทำพิธีเปิดกิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดนครปฐม 2561 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม ที่ผ่านมานั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม จึงได้กำหนดแผนลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ดังนี้

วันที่ 21 มี.ค. 61 เวลา 08.30-16.30 น. ที่วัดดอนยายหอม ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
วันที่ 22 มี.ค. 61 เวลา 08.30-16.30 น. ที่วัดวังน้ำเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน
วันที่ 27 มี.ค. 61 เวลา 08.30-16.30 น. ที่วัดหทัยนเรศวร ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
วันที่ 29 มี.ค. 61 เวลา 08.30-16.30 น. ที่วัดปรีดาราม ต.คลองจินดา อ.สามพราน
วันที่ 11 เม.ย. 61 เวลา 08.30-16.30 น. ที่วัดศรีษะทอง อ.นครชัยศรี
วันที่ 19 เม.ย. 61 เวลา 08.30-16.30 น. ที่วัดดอนหวาย/ตลาดน้ำวัดดอนหวาย อ.สามพราน
วันที่ 20 เม.ย. 61 เวลา 08.30-16.30 น. ที่วัดแหลมมะเกลือ อ.ดอนตูม
วันที่ 22 เม.ย. 61 เวลา 08.30-16.30 น. ที่ตลาดน้ำวัดลำพญา อ.บางเลน
วันที่ 24 เม.ย. 61 เวลา 08.30-16.30 น. ที่มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล
วันที่ 25 เม.ย. 61 เวลา 08.30-16.30 น. ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน
วันที่ 30 เม.ย. 61 เวลา 08.30-16.30 น. ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมืองนครปฐม

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 034-257705 ต่อ 107

ชุติมา ลีนุกูล สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม/ข่าว

Written by 

นายธัญพร ดังตราชู บรรณาธิการบริหาร ออนไลน์นิวส์ Email : porn0619544294@gmail.com Tel : 061-9544294 website : http://www.online-news.biz (ข่าวออนไลน์) http://www.onlinenewstv.net (ทีวีออนไลน์) http://www.aerialthailand.com (บริการถ่ายภาพมุมสูง) http://travel.aerialthailand.com (ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย) http://www.tangmaisoft.com (รับเขียนโปรแกรม)