จังหวัดนครปฐม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

จังหวัดนครปฐม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

รายงานพิเศษการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครปฐม

อุบัติเหตุทางถนน นับเป็นอุบัติภัยที่มีความรุนแรง สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีความประมาทในการขับขี่ยานพาหนะ เมาสุรา และฝ่าฝืนกฎจราจร ส่งผลให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ทำให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดนครปฐม ได้สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปี 2558 – 2560 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3,551 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 3,323 คน และมีเสียชีวิตสูงถึง 601 คน โดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามปีที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 158 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 150 คน และมีเสียชีวิต 22 คน อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณถนนสายรอง หรือถนนภายในหมู่บ้าน ยานพาหนะที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ คือ รถจักรยานยนต์

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดนครปฐม ได้เตรียมความพร้อมในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา พร้อมทั้งกวดขันวินัยการจราจร และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านบุคคล ได้แก่ การขับรถย้อนศร เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต

ในส่วนของการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยงที่เคยเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตบ่อยครั้ง อาทิ การสร้างสะพานข้ามแยกวัดบ่อตะกั่ว ถนนเพชรเกษม อำเภอนครชัยศรี, การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และป้ายสัญญาณเตือน บริเวณแยกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนนสายรอง บ้านหนองปากโลง และจุดอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าการเกิดอุบัติเหตุบริเวณดังกล่าวลดน้อยลงเป็นอย่างมาก และยังไม่พบการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนมีผู้เสียชีวิต

ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม / รายงาน

Written by 

นายธัญพร ดังตราชู บรรณาธิการบริหาร ออนไลน์นิวส์ Email : porn0619544294@gmail.com Tel : 061-9544294 website : http://www.online-news.biz (ข่าวออนไลน์) http://www.onlinenewstv.net (ทีวีออนไลน์) http://www.aerialthailand.com (บริการถ่ายภาพมุมสูง) http://travel.aerialthailand.com (ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย) http://www.tangmaisoft.com (รับเขียนโปรแกรม)