จ.สุพรรณบุรี แถลงข่าว “มหกรรมทวารวดีรำลึก” พร้อมชวนแต่งชุดไทยยุคทวารวดี ที่เมืองโบราณอู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี แถลงข่าว “มหกรรมทวารวดีรำลึก” พร้อมชวนแต่งชุดไทยยุคทวารวดี ชมแหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี

ที่อาคารทวารวดี เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิรัตน์ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผอ.อพท.7 และ นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภออู่ทอง ร่วมกันแถลงข่าว “มหกรรมทวารวดีรำลึก” ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี กิจกรรมหลักที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 7 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ด้านศิลปวัฒนธรรม ของเมืองโบราณอู่ทองและเปิดโอกาสให้กับผู้ค้ารายย่อยได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนเป็นการขยายพื้นที่การท่องเที่ยวสู่อาเซียนและนานาประเทศ ในการนี้สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดของอาณาจักรยุคทวาราวดี ซึ่งจะออกร้านให้เช่าบริเวณด้านหน้าร้านด้วย โดยพิธีเปิดงานในวันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ มูลนิธิสุวรรณภูมิ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

โดยภายในงานมีการจัดการแสดงหลากหลายชุด ประกอบด้วย การแสดง 5 ชาติพันธุ์ การแสดง แสง สี เสียง ทางวัฒนธรรมถ่ายทอดเรื่องราวยุคทวาราวดี คอนเสิร์ต เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ และโก๋อาร์ม ปาร์ตี้โด๊ะ ซึ่งไฮไลท์พิเศษจะอยู่ในวันที่ 7 เมษายน คือ มีการแข่งขันชกมวย ณ บริเวณเวทีสอง หน้าเรือสำเภา ทั้งหมด 13 คู่ จากสนามมวยลุมพีนีและราชดำเนิน เริ่มชกเวลา 21.00 – 00.00 น. และชมการสาธิตวิถีชีวิต 5 ชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ไทยทรงดำ/ลาวเวียงลาวครั่ง/ไทยจีน และไทยพื้นถิ่น

นอกจากนี้ นายอุดม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครปฐม และ นางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมีท่องเที่ยวและกีฬาจ้งหวัดราชบุรีกล่าวถึงความร่วมมือการจัดงานในครั้งนี้ว่าได้ร่วมนำสินค้าโอทอปการจัดนิทรรศการกลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมการแสดงต่างๆ อีกมากมาย ที่เป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี