อบจ.สุพรรณบุรี จับมือ อ.ศรีประจันต์ แจกสมหวังเพื่อความสุข ช่วงสงกรานต์ 61

ที่ถนน 340 ตำบลวังยาง อำเภอศรีจันต์ นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกุล นายอำเภอศรีประจันต์ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 และจุดตรวจ ซึ่งดำเนินการจัดโดยนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมุ่งเน้นการบริหารและการบริการ ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยทหารและตำรวจเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด ควบคู่กับการ สร้างจิตสำนึก และความตระหนักด้านการปลอดภัย ให้แก่ผู้ที่ใช้รถ ใช้ถนน และประชาชนทั่วไป โดยจะจัดรณรงค์ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน  2561

 ด้าน นายมนตรี พงษ์เผือก ปลัดอำเภอศรีประจันต์ ได้กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์  รัฐบาลได้กำหนดให้มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ทำให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนกันมากมาย มักจะทำให้เกิดปัญหาการจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุ อำเภอศรีประจันต์และ อบจ.สุพรรณบุรี จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ขึ้น

โดยมีการจัดกิจกรรมแต่งไทย แจก สมหวัง เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาสุขสมหวังเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมี มะม่วง มะยม ตะลิงปิง ลูกอม กาแฟ ผ้าเย็น ไว้บริการด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก อบจ.สุพรรณบุรี / ทหาร/สาธารณสุข / จิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” /อพปร. /มูลนิธิเสมอกัน /กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเทศบาลตำบลวังยาง ร่วมปฏิบัติหน้าที่