จังหวัดนครปฐมเปิดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยประชาชนเป็นจำนวนมากต่างพาครอบครัวมาร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และพระร่วงฯจำลอง ที่องค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย

วันที่ 13 เมษายน 2561 ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 ซึ่งวันที่ 13 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ จังหวัดนครปฐมจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของไทย อีกทั้งให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศลตามประเพณี และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างวัดกับประชาชน ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา โดยกิจกรรมภายในงานประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนที่มาร่วมงาน สรงน้ำพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯจำลอง และสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ บริเวณหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ และถวายผ้าห่มบูชาองค์พระปฐมเจดีย์ จากนั้นได้ร่วมสรงน้ำพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร พร้อมสรงน้ำพระสงฆ์ 9 รูป และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีขบวนแห่สงกรานต์โดยเทศบาลนครนครปฐมร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนและชุมชนในเขตเทศบาล ประกอบด้วย ขบวนแห่พระร่วงฯน้อย ขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนวัฒนธรรมจากชุมชนต่างๆ ขบวนรณรงค์ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และสถานประกอบการต่างๆ โดยมีการเล่นสาดน้ำตลอดเส้นทางขบวนแห่อย่างสนุกสนาน

สำหรับบรรยากาศภายในงานประเพณีสงกรานต์ที่องค์พระปฐมเจดีย์ ตลอดทั้งวันมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ต่างเดินทางพาครอบครัวมากราบไหว้สักการะปิดทองและสรงน้ำพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯจำลอง สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ และทำบุญถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย