ชาวสุพรรณบุรี ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ เปิดถนนอาทิวราห์ ยกย่องพี่ตูนวิ่งระดมทุนก้าวคนละก้าว

ที่ บริเวณถนนเณรแก้ว(ไฟฟ้าเก่า)   นายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย อาทิวราห์ คงมาลัย  ครอบครัวคงมาลัย นายจองชัย  เที่ยงธรรม /รัชวิน วงศ์วิริยะ และแฟนคลับชาวสุพรรณบุรีเป็นจำนวนมาก

ร่วมเปิดถนนอาทิวาราห์ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือตูน บอดี้สแลม และเพื่อต้องการยกย่องเชิดชูคุณงามความดี ที่ตูนออกวิ่งระดมทุน ในโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ   และถือว่าเป็นกิจกรรมแรกของการตั้งถนนสายนี้ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.สุพรรณบุรี เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้รับรู้ถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ตลอดจนให้ประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวได้ทราบถึงความเป็นมาของถนนอาทิวราห์ ที่ จ.สุพรรณบุรี จัดทำขึ้นมาเพื่อตอบแทนในคุณงามความดีของ ตูน บอดี้สแลม  ให้สิ่งที่เขาทำไปแล้วไม่สูญเปล่า ที่สำคัญเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้คนได้เกิดจิตสำนึกเห็นว่า ผู้ชายคนนี้ได้ทำอะไรให้แก่ชาติบ้านเมือง ไม่ใช่ทำเพราะเขาเป็นคนสุพรรณบุรีเท่านั้น

 

 โดยตูน  บอดี้สแลม ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดและชาวสุพรรณบุรี ตลอดจนชาวไทยทั้งประเทศ ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ตนและครอบครัวซาบซึ้งในความเมตตาเป็นอย่างยิ่ง และดีใจที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน

ทั้งนี้ ถนนดังกล่าว นอกจากจะเป็นถนนที่กระตุ้นจิตสำนึกของอนุชนรุ่นหลัง การกระทำความดีแบบ ตูนแล้ว ยังเป็นถนนเพื่อสุขภาพสำหรับออกกำลังกายและกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องของศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย