จังหวัดสุพรรณบุรี  คุมเข้มด่านชุมชนสร้างความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

 

จังหวัดสุพรรณบุรี กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานด่านชุมชน พร้อมระดมความคิดเห็น การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

 นางสาวหทัยรัตน์  คงชนะ  ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวในฐานะประธารการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561   ว่า สำหรับการรณรงค์ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดย นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุมเข้มมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย” โดยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดห้วงรณรงค์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561  7 วันแห่งความสุข

 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณา โดยเฉพาะองค์กรส่วนท้องถิ่นจะมีส่วนสำคัญในการสร้างความตระหนัก  เพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิกู้ภัย ทั้งของเอกชนและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพร้อม ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจุดบริการด้วย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมให้ความช่วยเหลือ รวมถึงหน่วยแพทย์รถฉุกเฉินเคลื่อนที่ พร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ต่อผู้ประสบภัยอุบัติเหตุ   เพื่อเป็นแนวทางในการรณรงค์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 นางปวีณ์นุช พุ่มพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวย้ำว่า การรณรงค์ มุ่งเน้นการป้องกันเหตุ  พร้อมเฝ้าการจัดกิจกรรม ด้วยการตั้งด่านชุมชน เน้นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้น  สำหรับพื้นที่จัดงานเล่นน้ำสงกรานต์ก็ให้มีการจัดตั้งหน่วยบูรณาการร่วม ทั้งทหาร ตำรวจ ชุด EOD หน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับเหตุที่อาจเกิดขึ้น พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน จัดชุดเฝ้าระวัง ชุดกู้ภัย ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือทุกหน่วยงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ เช่น การไม่ดื่มสุรา การไม่ขับรถเร็ว มุ่งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน