นครปฐม แถลงข่าวจัดงานสืบสานงานบุญประเพณี “๑๒๕ ปี อัฏฐมีบูชา” หนึ่งเดียวในภาคกลาง

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แถลงข่าวจัดงานสืบสานงานบุญประเพณี “๑๒๕ ปี อัฏฐมีบูชา” หนึ่งเดียวในภาคกลาง ได้รับเกียรติจาก นายชาญวิทย์ ศุภกิจจานุสรณ์ นายอำเภอนครชัยศรี พร้อมด้วย นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นางสาวปทุมมาศ กมลเวช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม, ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, นางสาวพิมพกานต์ พิพิธนานันท์ รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี นายอาทร สูญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด ร่วมแถลงข่าว

จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.),อำเภอนครชัยศรี, องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด , องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ,พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง , พระญาณวิกรม เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ , พระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ (หลวงพ่อสมหวัง) , มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และประชาชนชาวตำบลวัดละมุด และตำบลศรีมหาโพธิ์ เป็นต้น โดยงานบุญประเพณี “วันอัฏฐมีบูชา” นี้ เป็นประเพณีที่ชาวตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้สืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา ๑๒๕ ปี จนถือเป็นงานบุญประเพณีประจำท้องถิ่น ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในภาคกลาง ที่ยังคงสืบสานอยู่คู่พุทธศาสนาจนถึงปัจจุบัน

“วันอัฏฐมีบูชา” ในปีนี้ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ในวันวิสาขบูชา โดยประเพณีวันอัฏฐมีบูชานี้ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระพุทธองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา การแสดงพระธรรมเทศนา การจัดขบวนแห่พุทธประวัติ ขบวนคติธรรม ขบวนพุ่มผ้าป่า ขบวนสมมุติเหตุการณ์พิธีอัญเชิญพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง นำโดยคณะสงฆ์หลายร้อยรูป พร้อมด้วยคณะพราหมณ์ เทวดา นางฟ้า และสาธุชน เวียนทักษิณาวัตร แล้วอัญเชิญประดิษฐานเหนือพระจิตกาธาน เพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ในวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่านสามารถรับฟังการบรรยายธรรม โดยพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (พระมหาวีรพล วีรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา และชมศิลปะการแทงหยวกกล้วย โดยปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยาก เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และในวันพุธที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ชมการแสดงของจำอวดหน้าจอของคณะ ๓ น้า (น้าโย่ง น้าพวง น้านงค์) การแสดงของคนในชุมชน และการแข่งขันตะไลลอดบ่วง

คณะกรรมการจัดงานขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานประเพณี งานบุญประเพณี “๑๒๕ ปี อัฏฐมีบูชา”ระหว่างวันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านจะได้ช่วยกันสืบสานและยึดมั่นในพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด โทร. ๐๓๔ ๓๘๙ ๐๕๒ , ๐๘๗ ๑๐๑ ๕๒๕๒ ,๐๘๑ ๙๑๑ ๑๙๗๑