บริษัทไทยเฟิง มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตามโครงการ เด็กไทย ก้าวไกล ใฝ่รู้สู่อาเซียน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 11

บริษัทไทยเฟิง

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่บริษัท ไทยเฟิง จำกัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตามโครงการ เด็กไทย ก้าวไกล ใฝ่รู้สู่อาเซียน ประจำปี 2561 ซึ่งมอบทุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยนางธัญวลัย เดชเจริญจิรดา ประธานบริษัท ไทยเฟิง จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดโครงการ “เด็กไทยก้าวไกล ใฝ่รู้ สู่อาเซียน” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อทำความดีทดแทนคุณแผ่นดินไทย ที่ทำให้ตนเองและครอบครัว มีความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบกิจการ เนื่องจากตนเองเป็นชาวไต้หวัน และได้รับการเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นคนไทยเมื่อปี 2550 จึงมีความซาบซึ้งในความเป็นคนไทย และมีความรักความผูกพันกับประเทศไทย อีกทั้งต้องการส่งเสริมให้สังคมมีความเข้มแข็ง มีความสุขในการทำความดี สร้างเสริมสังคมในการให้โอกาสต่อผู้อื่น จึงได้มอบทุนให้กับนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษา และเพื่อช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาเล่าเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเทียนดัด ,โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม สมุทรสาคร ,โรงเรียนวัดท่าข้าม, โรงเรียนบ้านคลองลัด อ้อมใหญ่, , โรงเรียนบ้านบางประแดง, โรงเรียนบ้านดงเกตุ, นักเรียนจากชุมชนข้างเคียง และบุตรของพนักงานไทยเฟิง โดยจัดมอบทุนเป็น 3 ระดับ คือระดับประถมศึกษาทุนละ 2000 บาท ระดับมัธยมศึกษาทุนละ 3000 บาท ระดับมหาวิทยาลัยทุนละ 8,000 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 5 แสน บาท