เปิดเวที เสวนา“บุพเพสันนิวาส ประวัติศาสตร์และวรรณกรรม” ที่หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ

ที่ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ นางประนอม  คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดการเสวนา “บุพเพสันนิวาส ประวัติศาสตร์และวรรณกรรม” ในวันนี้(13 มิ.ย.61)

พร้อมกล่าวว่า ในเวลานี้ต้องยอมรับว่าละคร บุพเพสันนิวาส ได้สร้างกระแสความตื่นตัวให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย  หันมาสนใจเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์มากขึ้น โดยเฉพาะการนำวัฒนธรรมประเพณีในสมัยอยุธยา มาใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ การแต่งกาย อาหาร และถ้อยคำ ตลอดจนสถานที่ถ่ายทำในละคร ส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองโบราณต่างๆ ในพระนครศรีอยุธยาดีขึ้นเป็นอย่างมาก ที่สำคัญประชาชนยังคงนิยมการแต่งกายย้อนยุคไปเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมศิลปากรถือเป็นภารกิจสำคัญในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมและแหล่งโบราณสถานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  เชื่อมั่นว่าการเสวนาในครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา  ได้รับรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสุพรรณบุรี  และร่วมกันศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระเพทราชา  ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญยิ่งที่เยาวชนรุ่นหลังควรยึดถือเป็นแบบอย่างในความรักชาติ รักแผ่นดิน

 ด้านนางสาวอัจฉรา  แข็งสาริกิจ  ผู้อำนวยการสำนักศิลปกรที่ 12 กล่าวเพิ่มเติมว่า การเสวนาในครั้งนี้ มีวิทยากรการเสวนาประกอบด้วย นายสด แดงเอียด อดีตอธิบดีกรมการศาสนา นายบุญเดือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ กรมศิลปากร นางสาวจันทร์ยวีร์ สมปรีดา(รอมแพง)ผู้ประพันธ์นวนิยายเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” และนายเขมชาติ เทพไชย อดีตผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงภาพแผนที่เก่าอยุธยา หุ่นจำลองเหตุการณ์และตัวละคร รวมทั้งการจำหน่ายหนังสือจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์และสำนักพิมพ์เมืองเมืองโบราณ  โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา กว่า 300 คน