นครปฐมเชิญเที่ยวงาน “รวมญาติชาติพันธ์ พื้นถิ่นทวารวดี ๑๐๐ ปีสะพานเจริญศรัทธา” และ “รถโบราณและพิพิธภัณฑ์” รวมของดีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ชม ชิม ช็อป เช็คอิน

รวมญาติชาติพันธ์ พื้นถิ่นทวารวดี ๑๐๐ปี สะพานเจริญศรัทธา

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว เชิญเที่ยวงาน “รวมญาติชาติพันธ์ พื้นถิ่นทวารวดี ๑๐๐ปีสะพานเจริญศรัทธา” และ “รถโบราณและพิพิธภัณฑ์” รวมของดีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ชม ชิม ช็อป เช็คอิน ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น

รวมญาติชาติพันธ์ พื้นถิ่นทวารวดี ๑๐๐ปี สะพานเจริญศรัทธา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมน้อมรับนโยบายรัฐบาล ที่ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพความสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีของชุมชนตามแบบแผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของประเทศ โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (นครปฐมกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ อาทิ ไทยทรงดำ ลาวครั่ง ลาวเวียง(ไทยลาวจี้) ไทย-จีนไทยรามัญ ไทยกะเหรี่ยง เป็นต้น

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริที่จะสร้างสะพานเจริญศรัทธาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สัญจรข้ามคลองเจดีย์บูชาในฝั่งทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ สะพานนี้จัดสร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นสะพานสุดท้ายในหมู่สะพานชุด “เจริญ” เพียงสะพานเดียวที่โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในหัวเมืองจังหวัดนครปฐม เป็นดินแดนที่เชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมสมัยทวารวดี ดังนั้น สะพานเจริญศรัทธา จึงมีรายละเอียดสำคัญ อาทิ เสารองรับตัวสะพาน ด้านหน้าคานทั้ง ๓ ชั้นประดับด้วยลายรูปยักษ์แบก ต้นแบบมาจากลายนรสิงห์แบกที่พบบนฐานธรรมจักรที่พบในจังหวัดนครปฐมราวสะพานประดับด้วยลายดอกบัวและสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาอาทิ ลายกวางหมอบ ตรีรัตนะ และดอกไม้บาน ๓ ดอกในกรอบรูปดอกบัวบริเวณยอดซุ้มประดับลายพระปรมาภิไธยย่อประจำรัชกาลที่ ๖ สะพานแห่งนี้เคยเป็นภาพประกอบในธนบัตรไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสะพานนี้เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๑ และอยู่คู่กับองค์พระปฐมเจดีย์มาครบ ๑๐๐ ปีในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

จังหวัดนครปฐมร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “รวมญาติชาติพันธุ์พื้นถิ่นธาราวดี ๑๐๐ ปี สะพานเจริญศรัทธา” เพื่อส่งเสริมให้สาธารณะชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบ เรียนรู้และสัมผัสเสน่ห์ของมรดกทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ต่างๆในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังได้นำรถโบราณมาจัดแสดงภายในงาน และจัดรถรางนำชมพระราชวังสนามจันทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ – องค์พระปฐมเจดีย์

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวว่ากิจกรรมนี้ เป็นการส่งเสริมความเป็นไทยให้ประชาชนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมการบริโภคนิยมความเป็นไทยในชีวิตประจำวันมากขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมๆ กับเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ และประวัติศาสตร์เมืองนครปฐม เรียกว่ามาเที่ยวงานนี้ ได้ทั้งความรู้และความบันเทิงควบคู่กันไปด้วย จึงอยากเชิญชวนประชาชนแต่งชุดไทยมาเที่ยวชมงาน ร่วมย้อนวันวานถ่ายภาพที่ระลึกกับบรรยากาศสมัยรัชกาลที่ ๖ ไปด้วยกันที่งานนี้

ด้านนางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวเสริมถึงรายละเอียดการจัดงานว่าการจัดกิจกรรมในงานมีความน่าสนใจและมีกิจกรรมหลากหลายประกอบด้วย

-ชมขบวนแห่ทางวัฒนธรรมในพิธีเปิดงานที่สวยงามตระการตา ด้วยขบวนรถโบราณ , ชาติพันธ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ,วงดุริยางค์ลูกเสือขนนก , ลูกเสือป่า , ขบวนเชิดสิงโตเป็นต้น

-ชมวิถีชีวิต ชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (นครปฐมกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี)

-ชมนิทรรศการย้อนวันวานเมืองทวารวดี , นิทรรศการธนบัตรรูปสะพานเจริญศรัทธา อายุกว่า ๑๐๐ ปีและรถยนต์นั่งโบราณ สวยงามล้ำค่า

-ชมการแสดงวัฒนธรรมหลากหลายจากกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (นครปฐมกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี)

-ชิม ช็อป อาหารวันวาน ณ ตลาดย้อนยุค และขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนั่งรถรางชมเมืองนครปฐม อาทิพระราชวังสนามจันทร์ , พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ , นมัสการองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ และสะพานเจริญศรัทธา

เรียกว่า มาเที่ยวงานนี้ นักท่องเที่ยวได้ครบทุกอรรถรส ทั้งชมเสน่ห์วัฒนธรรม ของดี ของเด่น อาหารของที่ระลึก และวิถีชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ และงานดีๆ แบบนี้ ก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่จะช่วยสร้างความสุขให้กับประชาชนคนไทย ปลูกฝังค่านิยมของไทย และร่วมสืบสาน ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของคนไทย พร้อมร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนรำลึกวันวานกับบรรยากาศสมัยรัชกาลที่ ๖ โดยงานจัดขึ้น ณ บริเวณสะพานเจริญศรัทธาถนนต้นมะขาม ที่จอดรถตลาดสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ฝั่งกำแพงองค์พระปฐมเจดีย์และบริเวณถนนด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ ตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. นี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ ๐ ๓๔๓๔ ๐๓๔๙