จังหวัดนครปฐม เปิดงานรวมญาติชาติพันธุ์ พื้นถิ่นทวารวดี 100 ปี สะพานเจริญศรัทธา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชาติพันธุ์ต่างๆ และประวัติศาสตร์เมืองนครปฐม

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณสะพานเจริญศรัทธา (สะพานยักษ์) หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานรวมญาติชาติพันธุ์ พื้นถิ่นทวารวดี 100 ปี สะพานเจริญศรัทธา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 20.00 น. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชาติพันธุ์ต่างๆ และประวัติศาสตร์เมืองนครปฐม โดยเฉพาะสะพานเจริญศรัทธา หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า สะพานยักษ์ ซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างสะพานเจริญศรัทธาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สัญจรข้ามคลองเจดีย์บูชาในฝั่งทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ จัดสร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นสะพานชุดสุดท้ายในหมู่สะพานชุด “เจริญ” เพียงสะพานเดียวที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในหัวเมืองจังหวัดนครปฐม เป็นดินแดนที่เชื่อว่าเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมสมัยทวารวดี โดยเสารองรับตัวสะพาน ด้านหน้าคานทั้งสามชั้นประดับด้วยลายรูปยักษ์แบก ราวสะพานประดับด้วยดอกบัวและสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา และบริเวณยอดซุ้มประดับด้วยลายพระปรมาภิไธยประจำรัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสะพานเจริญศรัทธา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2461 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 100 ปี และสะพานแห่งนี้เคยเป็นภาพประกอบในธนบัตรไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9

สำหรับกิจกรรมภายในงานรวมญาติชาติพันธุ์ พื้นถิ่นทวารวดี 100 ปี สะพานเจริญศรัทธา ประกอบด้วย ขบวนแห่ทางวัฒนธรรมที่สวยงามตระการตา ขบวนรถโบราณ ชาติพันธุ์ต่างๆ ลูกเสือขนนก ลูกเสือป่า พร้อมชมวิถีชีวิตชาติพันธุ์ นิทรรศการย้อนวันวานเมืองทวารวดี นิทรรศการธนบัตรรูปสะพานเจริญศรัทธา อายุกว่า 100 ปี อีกทั้งการแสดงทางวัฒนธรรม ชิม ช็อป อาหารวันวาน ตลาดย้อนยุค และนอกจากนี้ยังมีบริการนั่งรถรางชมเมืองนครปฐม อาทิ พระราชวังสนามจันทร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ และนมัสการพระร่วงโรจฤทธิ์ฯ ณ องค์พระปฐมเจดีย์

Written by 

นายธัญพร ดังตราชู บรรณาธิการบริหาร ออนไลน์นิวส์ Email : porn0619544294@gmail.com Tel : 061-9544294 website : http://www.online-news.biz (ข่าวออนไลน์) http://www.onlinenewstv.net (ทีวีออนไลน์) http://www.aerialthailand.com (บริการถ่ายภาพมุมสูง) http://travel.aerialthailand.com (ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย) http://www.tangmaisoft.com (รับเขียนโปรแกรม)