มูลนิธิบรรหาร – แจ่มใส มอบทุนการศึกษาฯ รร.สุพรรณภูมิ

ที่หอประชุมโรงเรียนสุพรรณภูมิ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิบรรหาร – แจ่มใส ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิบรรหาร – แจ่มใส ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิอย่างต่อเนื่องตลอดมาทุกปี จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการเขต 1ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบจ.สุพรรณบุรี และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธี

 โดยนายชาญชัย ดาบสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ กล่าวว่าโรงเรียนสุพรรณภูมิ  ได้รับความอนุเคราะห์จาก ครอบครัวของ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 และความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียน จากหน่วยงานและสังคมทั่วไป มอบทุนการศึกษาตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารต่างๆ แก่โรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง

จึงทำให้บุคลากรทุกคน เกิดพลังแห่งการพัฒนาโรงเรียนสุพรรณภูมิ จึงพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและรอบด้าน เป็นไปตามความต้องการที่คาดหวังไว้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านวิชาการ การสร้างประสบการณ์ชีวิตให้นักเรียนเป็นคนดี การพัฒนาสภาพแวดล้อม และการดูแลนักเรียน ทำให้โรงเรียนสุพรรณภูมิผ่านเกณฑ์ความเป็นมาตรฐานและก้าวล้ำนำหน้า เป็นหนึ่งของความเป็นผู้นำในการพัฒนาการศึกษา อย่างเป็นระบบครบวงจร จนเป็นที่ประจักษ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสังคมโดยทั่วไป