อำเภอสุไหงปาดีร่วมกับสวนรวมพันธ์ไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินีจัดกิจกรรม “จิบกาแฟ แลพันธ์ไม้ป่าสร้างสันติสุขร่วมกัน หวังสานสัมพันธ์ทุกภาคส่วนในพื้นที่

อำเภอสุไหงปาดีร่วมกับสวนรวมพันธ์ไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินีจัดกิจกรรม “จิบกาแฟ แลพันธ์ไม้ป่าสร้างสันติสุขร่วมกัน หวังสานสัมพันธ์ทุกภาคส่วนในพื้นที่

อำเภอสุไหงปาดี ร่วมกับสวนรวมพันธ์ไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี จัดกิจกรรม “จิบกาแฟ แลพันธ์ไม้ป่า สร้างสันติสุขร่วมกัน เพื่อสานความสัมพันธ์ที่ดีและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างเป็นกันเองของทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ สำหรับในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมขึ้นที่บริเวณสวนรวมพันธ์ไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี หมู่ 3 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสโดยมีการนำอาหาร ขนมและเครื่องดื่มมาให้บริการผู้ร่วมงาน

นายเทวีศักดิ์ วัฒนาสันติกุล หัวหน้าสวนรวมพันธ์ไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย นายพิชิต รุ่งประเสริฐ ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงปาดี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

สำหรับประเด็นสำคัญที่มีการพูดคุยกันในครั้งนี้ คือการหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆในพื้นที่ อาทิ สถานการณ์อุทกภัย ปัญหาด้านความมั่นคง อาชญากรรมและยาเสพติด รวมทั้งการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่พบการแพร่ระบาดในพื้นที่ ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองที่ทุกคนได้นั่งชมสวนรวมพันธ์ไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินีไปพร้อมกับการรับประทานอาหารเช้าตามแบบวิถีชีวิตคนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้