กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีศาลจังหวัดปัตตานีพิพากษา ลงโทษ “นายอิบรอเฮมฯ” คดี ลอบยิงทหารพรานเสียชีวิต

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีศาลจังหวัดปัตตานีพิพากษา
ลงโทษ “นายอิบรอเฮมฯ” คดี ลอบยิงทหารพรานเสียชีวิต

 

เมื่อ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. พันเอก ธนาวีร์  สุวรรณรัตน์ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีศาลจังหวัดปัตตานี มีคำพิพากษาตัดสินประหารชีวิต นายอิบรอเฮม สุไหงบารู ผู้ต้องหาคดีความมั่นคง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตามที่พนักงานอัยการ เป็นโจทย์ยื่นฟ้อง นายอิบรอเฮม  สุไหงบารู ในความผิดคดี ลอบยิงเจ้าหน้าที่
ทหารพราน กองร้อยทหารพราน 2208 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 พื้นที่ บ้านกอตอรานอ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต 3 นาย บาดเจ็บ 1 นาย และคดีอื่นๆ ตามหมาย ป.วิอาญา จำนวน  3 หมายนั้น เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานี ได้มีคำพิพากษาตัดสินประหารชีวิต นายอิบรอเฮม  สุไหงบารู 1.พฤติกรรม นายอิบรอเฮมสุไหงบารู ได้เคยก่อคดี มีหมายจับ ป.วิอาญา จำนวน 3 หมาย คือ

 

– กรณียิงพระสงฆ์และราษฎร เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 7 ราย ในพื้นที่ ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557

– กรณีปล้นชิงทรัพย์รถยนต์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก เมื่อ 1 สิงหาคม 2556

– กรณียิงเจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยทหารพรานที่ 2208 เสียชีวิต 3 นาย บาดเจ็บ 1 นาย ในพื้นที่ ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อ 12 กันยายน 2556

 

3. จากพฤติกรรมที่ปรากฏของจำเลยที่ได้ก่อเหตุถึง 3 คดี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 7ราย ได้รับบาดเจ็บ 8 ราย และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับความเสียหาย โดยในห้วงที่ผ่านมาส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวของผู้สูญเสียดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้กระทำความผิด ก็จะต้องถูกลงโทษ ซึ่งผลคำพิพากษาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของศาล

ซึ่งได้พิจารณาตามพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคล พยานวัตถุ และพยานแวดล้อม ที่ทำให้ศาลเชื่อว่า จำเลยกระทำความผิดจริง จึงมีคำสั่งพิพากษาลงโทษดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จำเลยยังมีสิทธิในการยื่นขออุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้

 

         กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังคงยึดมั่น ในหลักการบังคับใช้กฎหมาย และแนวทางสันติวิธีด้วยความเที่ยงธรรม และตามติดทุกคดี เพื่อนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย