ผู้ว่าฯจังหวัดนราธิวาสมอบความสุขและรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อ.สุไหงปาดี ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพิ่มความใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและประชาชนมากขึ้น

ผู้ว่าฯจังหวัดนราธิวาสมอบความสุขและรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อ.สุไหงปาดี ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพิ่มความใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและประชาชนมากขึ้น

วันนี้ (18 ก.ค.61 ) ที่ที่พักสงฆ์วัดป่าหวาย หมู่ที่ 8 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561โดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอสุไหงปาดี ตลอดจนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

สำหรับบรรยากาศโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในครั้งนี้เป็นไปอย่างอบอุ่น มีประชาชนในพื้นที่

ทยอยเดินทางมารับบริการจากทางภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่พร้อมให้บริการประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร โดยเฉพาะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมใจให้บริการและให้คำปรึกษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการเกษตรได้นำเมล็ดพันธุ์พืช แจกจ่ายปุ๋ยให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติโดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ซึ่งมีประชาชนและเยาวชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตอบปัญหาและซักถามในข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงของตน และการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์เลี้ยง เช่นเดียวกันกับโครงการมอบเสื้อผ้ามือสองให้แก่ชาวบ้านยากไร้ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นการมอบความสุข สร้างรอยยิ้มให้คนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนต่างๆเข้าแถวรอรับเสื้อผ้ามือสองกันเป็นจำนวนมาก

ขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลสุไหงโกลก ได้ออกหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ สิริเวชยาน มาให้บริการแก่ประชาชนที่ทุพพลภาพมารับบริการทางการแพทย์อีกโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้พบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ และร่วมกันมอบถุงยังชีพพร้อมกับสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ จำนวน 50 ชุด และมอบอุปกรณ์กีฬาและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่จำนวน 20 ทุน

นอกจากมีกิจกรรมการแข่งขันกินทุเรียนและมังคุด ผลไม้ในฤดูกาล บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้มาร่วมงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนั่นคือการสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เดียวกันกับโครงการมอบเสื้อผ้ามือสองให้แก่ชาวบ้านยากไร้ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นการมอบความสุข สร้างรอยยิ้มให้คนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนต่างๆเข้าแถวรอรับเสื้อผ้ามือสองกันเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้เสื้อผ้ามือสองดังกล่าวมาจากการบริจาคของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่อื่นๆด้วย สำหรับประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ ต. ลูโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่มีบางส่วนที่ประกอบอาชีพอื่นๆเป็นส่วนน้อย เช่น รับจ้างทั่วไป ค้าขาย โดยสภาพพื้นที่ทั่วไปมักจะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง รวมไปถึงสภาพเส้นทางคมนาคมเสื่อมโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในพื้นที่