ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองไร่ขิง เปิดงาน กิจกรรมไหว้พระ ทั่วไทย…สุขใจ ถ้วนหน้า เส้นทางเที่ยววัดสัมผัสวิถี ที่นี่สามพราน

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ททท.สำนักงานสุพรรณบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองไร่ขิง เปิดงาน กิจกรรมไหว้พระ ทั่วไทย…สุขใจ ถ้วนหน้า “เส้นทางเที่ยววัดสัมผัสวิถี ที่นี่สามพราน” ณ.ลานหน้าวัดไร่ขิงพระอารามหลวง ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนาวสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงาน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ และให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยว “ไหว้พระ ทั่วไทย…สุขใจ ถ้วนหน้า” และเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนชาวเกาะลัดอีแท่น สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวในวัดไร่ขิง พระอารามหลวง และวัดทรงคนอง อันจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเกิดความเป็นสิริมงคลในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

สำหรับรายละเอียดการเดินทางผู้เข้าร่วมกิจกรรม ขึ้นรถรางท่องเที่ยวของเกาะลัดอีแท่น ณ วัดไร่ขิง และเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเสื้อ ชมการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน และการทำการเกษตรในอดีต เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและเดินทางต่อไป บ้านสวนบางเตยโฮมสเตย์ จุดพักตาพักใจ เช็คอินริมแม่น้ำท่าจีน ตรงข้ามตลาดน้ำดอนหวายที่ขึ้นชื่อ ได้เวลาเดินทางต่อไปวัดทรงคนอง วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ชมศิลปปูนปั้นหน้าบรรณศาลา ชมเก๋งจีน ซากเรือสำเภาโบราณ และต้นไม้แปลกตา โพธิ์ 3 สี และร่วมกิจกรรมทำไข่เค็มสมุนไพร และรับกลับไปเป็นของที่ระลึก 2 ฟอง และเดินทางต่อไปจุดสุดท้ายศูนย์เรียนรู้ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ก๋วยเตี๋ยวปิ่นโตห้อยขา และเดินทางกลับมายังวัดไร่ขิง พระอารามหลวง แวะชิมช๊อปสินค้าโอทอป สินค้าชุมชน ที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในบริเวณวัดไร่ขิง อาทิ ส้มโอนครชัยศรี หมูทอดใบเตย ทองม้วนสดเตยหอม เมี่ยงคำ เป็นต้น