ว.เทคนิคเชียงราย เปิด “ศูนย์รักล้อ” สร้างอาชีพ/สร้างรายได้ สู่ความยั่งยืน แก่นักศึกษา

นายเทพชัย  ร่มโพธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย    เป็นประธานเปิดศูนย์รักล้อ แห่งที่ 8 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

 พร้อมกล่าว แสดงความชื่นชมในความร่วมมือร่วมแรง ประสานใจประสานงาน ของคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย  ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่ายิ่ง ในการส่งเสริมให้ประชาชน เกิดสุขภาพวะในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ผ่านการสร้างเข้มแข็งและกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งเป็นการสร้างสุขในระดับจังหวัด ภูมิภาคและประเทศ อีกทั้งยังถือได้ว่ากิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผาสุกในการดำรงชีวิต  เพราะการใช้จักรยาน นอกจากจะส่งเสริมสุขภาพของประชาชนแล้ว  ยังช่วยลดการใช้พลังงาน  ลดมลภาวะ และช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  ถือเป็นการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยทำให้บ้านเมือง น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ด้านทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย  กล่าวเพิ่มเติมว่า   ศูนย์รักล้อ จัดโดย สถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจการภูมิภาค  ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)พร้อมขับเคลื่อน ศูนย์รักล้อ ต้นแบบเชิงลึกครอบคลุมวิทยาลัยเทคนิคและเครือข่ายทั่วประเทศ  ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มจำนวนนักปั่นทั่วประเทศและขยายเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทยแล้ว การเปิดศูนย์รักล้อ เพื่อให้บริการผู้ใช้จักรยาน ยังนำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่นักศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษา  นอกจากนี้ หากวิทยาลัยเทคนิค หรือชมรมจักรยาน มีความประสงค์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการเพิ่มจำนวนนักปั่นและขยายเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ได้ทั่วถึงทั้งประเทศ

 ขณะที่ นายพิชิต  สดใส  ผู้แทนคณะฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมการปั่นจักรยาน เส้นทางไหว้พระ โดยออกจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  มุ่งสู่วัด วัดห้วยปลากั้ง วัดล่องเสือเต้น

  โดยมีผู้บริหารจาก  ว.เทคนิคบ้านแพง   จ.นครพนม/ ว.เทคนิค ลำปาง/ว.เทคนิคชัยนาท/ว.เทคนิคหนองบัวลำพู /ว.เทคนิคหาดใหญ่ และเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย  จังหวัดสุพรรณบุรี  เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน