เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เปิดใช้งานตัวเรือนหอนาฬิกาบรรหารแจ่มใส  ใช้นาฬิกาแบรนด์ DOGENI เทียบเวลาด้วยระบบดาวเทียม

ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา ถนนเณรแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวขอบคุณและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ นางอิงอร ดิลกธราดล กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินโนเวชั่น ไทม์ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนนาฬิกาแขวน แบรนด์ DOGENI (โดเกนี่) กับหอนาฬิกาบรรหาร แจ่มใส สุพรรณบุรี

ในขณะเดียวกัน นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่คุณวรวิทย์ วัฒนการุณ เจ้าของร้านนาฬิกาลานทอง ที่ให้การสนับสนุนประสานงานกับบริษัทอินโนเวชั่น ไทม์ จำกัด ในการปรับปรุงหอนาฬิกาบรรหาร แจ่มใส สุพรรณบุรี ในครั้งนี้

สำหรับหอนาฬิกาบรรหาร แจ่มใส เป็นหอนาฬิกาที่อยู่ใจกลางสี่แยกที่สำคัญ เนื่องจากสามารถเดินทางจากจุดนี้เชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้มากมาย

โดยหอนาฬิกานี้ มีการก่อสร้างที่โดดเด่นเป็นสง่า อยู่กลางสี่แยก โดยมีศิลปะในการก่อสร้างแบบสไตล์โรมัน ปัจจุบันมีการปรับปรุงตัวเรือนหอนาฬิกาใหม่ โดยใช้นาฬิกา แบรนด์โดเกนี่ ซึ่งเป็นผู้นำด้านนาฬิกาแขวนระดับโลก ทำการเชื่อมต่อกับดาวเทียมเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงของเวลา

พร้อมทั้งยังให้แสงสว่างบนหน้าปัดในเวลาค่ำคืนได้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์กของจังหวัดสุพรรณบุรี