ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงาน “วันรพี 61  “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

 

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงาน “วันรพี 61  “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ และสร้างความตระหนักแก่นักกฎหมายให้มีความเป็นธรรม

 ที่ห้องโถงศาลจังหวัดสุพรรณบุรี นายสาโรจน์ เอี่ยมองค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี สดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรี ดิเรกฤทธ์ หรือ วันรพี ประจำปี 2561 ซึ่งวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ของพระองค์ท่าน จึงได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป วางพวงมาลา

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพี พัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะ และทรงเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นแห่งแรกในปี 2440 โดยทรงอุทิศพระวรกายสอนวิชากฎหมายด้วยตนเอง ทรงจัดให้มีการสอบไล่เป็นเนติบัณฑิต เพื่อวางรากฐานในการสร้างนักกฎหมายที่ดีแก่สังคม อีกทั้งยังทรงรวบรวมกฎหมายและคำพิพากษาฎีกา พร้อมแต่งตำราอธิบายกฎหมายมากมาย ด้วยพระเกียรติคุณอันสุดจะพรรณา ทำให้เหล่านักกฎหมายต่างร่วมใจกันยกย่องพระองค์ท่าน ให้เป็นบิดาแห่งกฎหมายไทย และเรียกวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ให้เป็น “วันรพีฯ ” ในโอกาสนี้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ย้ำให้นักกฎหมายตระหนักและยึดถือแบบอย่างที่ดีธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมในสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งนักกฎหมายจะต้องมีจริยธรรมและมีจรรยาบรรณ ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพที่สมบูรณ์แบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม และพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและสงบสุขสืบไป

 โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทนายความ ตำรวจ ทหาร มูลนิธิ และสโมสรต่างๆ ในจังหวัด ร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก