สุพรรณบุรี กาชาดตัดแว่นสายตาให้นักเรียน เฉลิมพระเกียรติราชินี ในรัชกาลที่9

ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 อ.เมืองสุพรรณบุรี  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ

ซึ่งโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 และในปี พ.ศ.2561 สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้จัดทำโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นรถบัสขนาดใหญ่ภายในมีอุปกรณ์พร้อมเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อประกอบแว่นสายตาบนรถได้ทันที ทำให้เด็กได้รับแว่นสายตาภายในวันเดียวกัน ทำให้นักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาได้รับแว่นตรงกับสายตาทำให้การมองเห็นเป็นปกติ ไม่ขาดโอกาสในการเรียนและการศึกษาหาความรู้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย

   ด้านนางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าว มว่า สืบเนื่องจากสภากาชาดไทยได้ตระหนักถึงปัญหาความผิดปกติทางสายตาของนักเรียนในชนบท จึงได้ทำโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาภายในวันเดียวโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี ได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่างๆของจังหวัดร่วมกันสำรวจนักเรียน นักศึกษา พบมีนักนักเรียน นักศึกษา ที่มีปัญหาทางสายตา จำนวน 2,289 คนจึงได้กำหนดจุดการปฏิบัติงานออกเป็น 3 จุดคือที่ ศาลาประชาคม อ.สามชุก จำนวน 540 คน /ห้องประชุมศิลปอาชาโรงเรียนอู่ทอง อ.อู่ทอง จำนวน 713 คนและที่ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 อ.เมืองสุพรรณบุรี จำนวน 553 คน โดยมีแพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์ 9 เป็นหัวหน้าคณะ