นครปฐม จัดกิจกรรมน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติฯ

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม เหล่ากาชาดจังหวัด และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีฐานะยากจน ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 101 คน ครูและบุคลากร จำนวน 4 คน และยังไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการปรับปรุงอาคาร อาหารกลางวัน นมโรงเรียน สื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ตามหลักสูตรที่ได้กำหนดเป้าหมายไว้ โดยมีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน โอเน็ต ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยรวมสูงเป็นอันดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เมื่อปี 2557

Written by 

นายธัญพร ดังตราชู บรรณาธิการบริหาร ออนไลน์นิวส์ Email : porn0619544294@gmail.com Tel : 061-9544294 website : http://www.online-news.biz (ข่าวออนไลน์) http://www.onlinenewstv.net (ทีวีออนไลน์) http://www.aerialthailand.com (บริการถ่ายภาพมุมสูง) http://travel.aerialthailand.com (ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย) http://www.tangmaisoft.com (รับเขียนโปรแกรม)