รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษก กระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนทสโตร์และร้านค้าในจังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำผู้ประกอบการงดการโฆษณาขายนมผงชวนเชื่อ

รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษก กระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนทสโตร์และร้านค้าในจังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำผู้ประกอบการงดการโฆษณาขายนมผงชวนเชื่อ ชี้ให้แสดงเฉพาะรูปสินค้าเท่านั้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560

วันนี้ 14 ส.ค. 61 เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษก กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนทสโตร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส หนึ่งในร้านค้าผู้ประกอบการที่มีสินค้าอุปโภค-บริโภค รวมถึงการจำหน่ายนมผงเลี้ยงเด็กทารก เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ให้มีผลบังคับใช้ โดยมีเป้าหมายและเจตนารมณ์สำคัญคือ เพื่อปกป้องผู้บริโภคโดยเฉพาะแม่และครอบครัวให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารทารกและเด็กเล็ก ผ่านการควบคุมวิธีการส่งเสริมการตลาดให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้กรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับทราบมาโดยตลอด โดยการตรวจเยี่ยมในวันนี้ (14 ส.ค. 61) มีนายแพทย์บุญแสง บุญอำนวยกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา นายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนผู้ประกอบการซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนทสโตร์จังหวัดนราธิวาส ร่วมรับฟังข้อมูลฯ

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษก กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าจากการตรวจเยี่ยมห้างสรรพสินค้าและร้านค้าหลายจังหวัด พบว่าห้างสรรพสินค้า และร้านค้า ได้มีการปรับตัวและปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งในปัจจุบันนั้นการขายนมผงไม่ได้จำกัดอยู่ในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเพียงเท่านั้น แต่มีบริการค้าขายทางช่องทางออนไลน์อย่างแพร่หลาย ถือเป็นทางเลือกที่สะดวกและรวดเร็วได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งกรมอนามัยจำเป็นต้องติดตามและคุมเข้มช่องการทางขายออนไลน์อย่างต่อเนื่องด้วย เพราะถึงแม้ว่าการขายนมผงในช่องทางดังกล่าว จะไม่มีหน้าร้าน แต่เจ้าของสินค้าหรือผู้ขายก็ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด

พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ร้านค้าและช่องทางออนไลน์ สามารถจำหน่ายอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กได้ตามปกติ แต่มีข้อควรระวังที่สำคัญคือ การจำหน่ายต้องไม่การโฆษณาและส่งเสริมการตลาด แต่สามารถแสดงรูปสินค้าและราคาได้เท่านั้น ห้ามลดราคา หรือแสดงป้ายราคาเดิมคู่กับราคาใหม่ หรือการแสดงสัดส่วนร้อยละของราคาที่ถูกลง และห้ามมีกิจกรรมใดๆที่เป็นการให้สิทธิ์จะได้รับส่วนลด การขายพ่วงหรือการแลกเปลี่ยนให้ของรางวัลอื่นๆ และห้ามมีข้อความใดๆที่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการเชื้อเชิญให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังห้ามแจกตัวอย่างสำหรับทารกและเด็กเล็กไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และหากพบเรื่องการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์เรื่องร้องเรียนกรมอนามัย 02-590-4000 หรือ 02-590-4437

อย่างไรก็ตามกรมอนามัยได้ลงพื้นที่ตรวจห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนทสโตร์จังหวัดนราธิวาส และร้านย่อยในอำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งยังไม่พบผู้ที่ละเมิดข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 อีกทั้งชื่นชมจังหวัดนราธิวาสที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่ โดยข้อมูลสถานการณ์ของจังหวัดนราธิวาสย้อนหลัง 3 ปีในช่วง 2558-2560 พบว่ามีทารกกว่าร้อยละ 60 ได้กินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต ทั้งนี้ช่วงวัยทารกและเด็กเล็กเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุด จำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่ดีและเหมาะสมที่สุด ส่วนอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กที่นำมาใช้ทดแทนนมแม่ ควรใช้ในกรณีจำเป็นและมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์