ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคอีสาน ร้องผวจ.อุบลฯ ตรวจสอบการดำเนินงานของ อบต. ส่อบริหารงานไม่โปร่งใส

เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองจ.อุบลราชธานี มี นายจำรูญศักดิ์ จันทรมัย อายุ 48 ปี ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคอีสาน เข้ายื่นหนังสือถึง นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ส่อไปในทางทุจริต

 


นายจำรูญศักดิ์ จันทรมัย ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคอีสานกล่าวว่า ได้เดินทางมายื่นเรื่องเพื่อขอให้ทางจังหวัดได้ตรวจสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด หัวหน้าสำนักงานปลัด คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี หลังพบว่ามีการบริหารงานส่อไปในทางทุจริตโดยได้จัดทำโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนบายพาสถึงวัดกุดลาด บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ซึ่งก่อสร้าง ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร.หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 214,000บาท ซึ่งเป็นโครงการที่ทับช้อนกับโครงการเดิมที่ก่อสร้างถนนหินคลุก ในปี 2560 กว้าง 4 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.05 ม. สร้างด้วยงบประมาณ 222,500 บาท และกำหนดระยะเวลารับประกัน 1 ปีต่อมามีการดำเนินการอนุมัติโครงการสร้างเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งทับซ้อนกัน จึงได้ยื่นเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมี นายไพฑูรย์ พรหมสอน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับเรื่องซึ่งจะได้ตรวจสอบข้อมูล และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป