จังหวัดอุบลราชธานี เชิญชม ช้อป ชิม “งานแสดง จำหน่ายและเจรจาธุรกิจระดับภาค เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง“

          เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (12 ก.ย.2561) นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดงาน “การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้าในงานการจัดแสดง จำหน่าย และเจรจาธุรกิจระดับภาค ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ณ ห้างสุนีย์แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายศุภกร มูลสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน

 


นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวแสดงการชื่นชมการจัดงานในวันนี้ ซึ่งจะเป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการฯ และมีการเจรจาธุกิจ ระหว่างผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์ กับ OTOP Trader โดยเจ้าของธุรกิจจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2561 ณ ห้างสรรสินค้าสุนีย์แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ในวันดังกล่าวซึ่งจะมีสินค้ามากมาย มาจำหน่ายให้เลือกซื้อกันอีกด้วย