นราธิวาสเชิญชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 43

นราธิวาสเชิญชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 17-26 กันยายน 2561 นี้ ปีนี้ทุกกองงานพร้อมใจจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา เผยแพร่ของดีเมืองนราธิวาสความภาคภูมิใจของชาวนรา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

 

เวลา 14.00 น. วันนี้ 14 ก. ย. 61 ณ บริเวณซุ้มนิทรรศการสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6รอบพระชนมพรรษา (สวน ร.5) อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พ.ต.อ.กองอรรถ สุวรรณขำ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส นายชุมสาย เทปลิบ รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ร่วมแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี 2561

 

ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดนราธิวาสที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 สืบทอดกันเป็นปีที่ 43 โดยชาวนราธิวาสได้ร่วมจัดขึ้นในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรในจังหวัดนราธิวาส อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การเรียนรู้ในด้านต่างๆแก่ประชาชน และการเผยแพร่ของดีเมืองนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

งานของดีเมืองนราปีนี้ ปี2561 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 กันยายน 2561 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ภายในงานประกอบด้วย กองงานริ้วขบวนแห่ทางบกจำนวน 16 ริ้วขบวน และพิธีเปิดงานของดีเมืองนรา ปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2561 ในเวลา 16.30 น. ในปีนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ กองงานวันลองกอง ชึ่งมีการจัดนิทรรศการ “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรแนวใหม่ ก้าวไกล 4.0 ”

 

ซึ่งเป็นการนำผลงานโครงการพระราชดำริที่ประสบผลสำเร็จและมีการขยายผลสู่เกษตรกรชาวนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง ให้มีความอยู่ดี มีสุข ทั้งด้านอาชีพ ด้านการศึกษา และด้านสาธารณะสุข จาก 29 หน่วยงาน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันเสียบยอดลองกองของยุวเกษตรในโรงเรียน การตอบปัญหาทางการเกษตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การแข่งขันจัดกระเช้าผลไม้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยวันที่ 26 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดด้านต่างๆ และทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการงานวันลองกองด้วย กองงานประชันเสียงนกเชาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นในวันที่ 25-26 กันยายน 2561 มีการแข่งขัน 4 ประเภท ได้แก่ เสียงเล็ก เสียงกลาง เสียงใหญ่ และดาวรุ่ง ซึ่งมีนกทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศส่งเข้าประกวด เข้าร่วมแข่งขันประมาณ 1,000 นก ภายในงานจะจัดให้มีการสาธิตการทำกรงนกและเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงนกด้วย

กองงานศิลปาชีพและกระจูดจัดนำเสนอนิทรรศการ “ศิลปาชีพก้าวไกล คือกำไรของแผ่นดิน .” มีการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ประเภท ปาหนัน ย่านลิเภา ใบลาน กระจูด ผ้าทอนราธิวาส และเรือกอและจำลอง การสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ การสาธิตและฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น กองงานแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และขบวนแห่ทางน้ำที่สวยงามตระการตา จะจัดขึ้นในวันที่ 20-23 กันยายน 2561 ณ พลับพลาหาดนราทัศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส สำหรับการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะเลิศ นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชาวนราธิวาส และนิทรรศการของดีเมืองนรา ซึ่งจะจัดแสดงเรื่องราวผ้าทอนราธิวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท๊อป สินค้าราคาถูก และธงฟ้าราคาประหยัด การสาธิตอาหารและขนมโบราณ และตื่นตาตื่นใจกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ล้ำค่า และตื่นตาตื่นใจกับการแสดงดนตรี ของนักร้องชื่อดังทุกค่ำคืน

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าในปีนี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาชมงานจะได้รับความรู้ ความบันเทิง ความสนุกสนาน และอิ่มอร่อยกับผลไม้นานาชนิด โดยเฉพาะลองกอง ซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของนราธิวาส และขนม อาหารโบราณที่หาทานได้ยาก นอกจากนี้สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาส ได้อีกด้วย ในส่วนของความปลอดภัยนั้น เจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ฝ่าย ได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ตลอดทั้งการจัดงานฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวงาน