ชาวสุพรรณบุรี ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 1 ล้านตัว

วันนี้(19 ก.ย.61) ที่ บริเวณ บึงหนองพง หมู่ที่ 3 ตำบลย่านยาว  อำเภอสามชุก    จังหวัดสุพรรณบุรีนายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ  ประจำปี 2561

 พร้อมกล่าวว่า  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ  ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน แล้ว ยังเป็นการแสดงความสามัคคีของพลังมวลชนของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี  เนื่องจาก จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ ทรัพยากรที่มีค่ายิ่งในน้ำก็คือปลา เป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งโปรตีนและสามารถประกอบเป็นอาชีพได้ ซึ่งหลายหน่วยงานได้ช่วยกันอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้

หากพี่น้องประชาชนไม่ช่วยกันรักษาสิ่งเหล่านี้ก็จะสูญหายไป เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนตระหนัก ถึงความสำคัญของทรัพยากร  ความสำคัญของเกษตรกร และความสำคัญของอาชีพหลักของพี่น้อง ประชาชนชาวไทยนั่นก็คืออาชีพเกษตรกรรม นอกจากนี้ ด้วยความร่วมมือของชุมชน เตรียมจัดให้บึงหนองพงเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของสุพรรณบุรี ที่มีกิจกรรมร่วมให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนาน กับการตกปลาชะโด ซึ่งถือว่าเป็นปลาใหญ่ที่อยู่อย่างชุกชุม ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวแล้ว ยังจะเป็นการลดจำนวนปลาชะโดลงซึ่งจะส่งผลให้ปลาอื่นๆ เช่น ปลาตะเพียน ปลาสร้อย เพิ่มจำนวนมากขึ้น และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

 

ด้านนายเดชา  รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในครั้งนี้จึง ถือว่าเป็นประโยชน์ ที่จะช่วยกันเสริมสร้างอาหารที่อยู่ในน้ำ  และเป็นการปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองให้สะอาดปราศจากสิ่งเน่าเสีย อย่าให้มีวัชพืชอย่างเช่น ผักตบชวา เพื่อจะใช้เป็นแหล่งประมงและสถานที่ท่องเที่ยวสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน  โดยมีการปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทอง ตะเพียนขาว และปลาสร้อยทอง ปลาสร้อยขาว จำนวน 1,000,000.-ตัว