ปภ.สุพรรณบุรี บูรณาการทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่ง หลังพายุมังคุดกระทบภาคเหนือ

นางปวีณ์นุช   พุ่มพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.สุพรรณบุรี  กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำ ของจังหวัดสุพรรณบุรี หลังจากที่เกิดพายุมังคุด แม้จะไม่ผ่านประเทศไทยโดยตรงแต่บริเวณภาคเหนือก็ได้รับผลกระทบ ซึ่งจากปริมาณน้ำฝนที่ตกในภาคเหนือ ซึ่งอีกไม่นานจะมีการระบายน้ำลงสู่ภาคกลาง  ซึ่งสุพรรณบุรีจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นทุ่งรับน้ำ ซึ่งทางชลประทานได้มีการประกาศว่าช่วงปลายเดือน กันยายน นี้จะมีการระบายน้ำเข่ามาสุพรรณบุรีแน่นอน   ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง และน้ำไหลหลากจากพื้นที่จังหวัดข้างเคียงดังกล่าวข้างต้น  นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสั่งการให้  เน้นย้ำการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์น้ำฝน น้ำท่า น้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตนตามคำแนะนำของทางราชการ  ด้วยการประสานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำลังทหารในพื้นที่ในการปฏิบัติตามแนวทางในหนังสือสั่งการ  ตลอดจนรายงานการเตรียมความพร้อมและผลดำเนินการในกรณีที่เกิดสถานการณ์ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ทราบทุกระยะ

อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่กว่า 1 แสนไร่ เกษตรกรได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมาเกือบทั้งหมด เหลือเพียงบางส่วนที่รอการเก็บเกี่ยวซึ่งคาดว่าจะทำการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน กันยายนนี้ ซึ่งไม่กระทบต่อการระบายเหนือแน่นอน