พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยจังหวัดนครปฐมเปิดตลาดนัดพระเครื่อง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย  อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม   นายอนุชา  สะสมทรัพย์  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครปฐมเขต4เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดนัดพระเครื่อง”  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

พร้อมด้วยพระครูยติธรรมานุยุติ (อาจารย์แป๊ะ)เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ เกจิชื่อดังแห่งลุ่มน้ำท่าจีน   คณะผู้บริหารพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย   นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการจัดตลาดนัดพระเครื่องและแผงพระเครื่องร่วมพิธีจำนวนมาก. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานประติมากรรมระดับโลกรูปหุ่นที่เหมือนจริงดูดมีชีวิตถ้าแต่เพียงลมหายใจเท่านั้นและเป็นพี่พี่ตภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งแห่งแรกในประเทศไทยเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบันรวม 29 ปีเต็มและก้าวสู่ปีที่30

โดยได้มีการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง  เช่น  กิจกรรมลีลาศ  การประกวดร้องเพลง  รวมทั้งการเปิดตลาดนัดพระเครื่องแห่งใหม่ขึ้น  ณ ที่แห่งนี้โดยมีการ  จัดตลาดนัดพระเครื่องทุก วันจันทร์และพุธ  ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างประเทศ   โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  ซึ่งการดำเนินงานจัดงานในครั้งนี้เป็นการร่วมมือ  ร่วมใจ  กันจากคณะผู้บริหารพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยและผู้ประกอบการตลาดนัดพระเครื่องเป็นอย่างดี  อีกทั้งเป็นการร่วมกันส่งเสริมเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทย  ด้านพระพุทธศาสนาและความเชื่อที่สืบทอดมาอย่างช้านาน  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว  เป็นการสร้างงาน  สร้างราย ได้  ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล. เพื่อปลูกฝังแต่สิ่งที่ดีงามแก่พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทั่วไป   ร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป