จัดโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21กันยายน 2561 ที่บริเวณริมแม่น้ำนครชัยศรี อาคารสามพรานภิรมย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน. จังหวัดนครปฐม   นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติประจำปี 2561และปล่อนพันธ์ปลา

 โดยมีนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและประสานมวลชนกลุ่มทรัพยากรน้ำกล่าวรายงานวัตถุประสงค์  พร้อมด้วย  ข้าราชการ ทหาร  ตำรวจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน. ประชาชนจิตอาสา และเยาวชน เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคู่ครองแห่งชาติ  เพื่อน้อมนำลึกถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ได้เสด็จประพาสทางชลมารค  เพื่อตรวจสภาพคลองแสนแสบและเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลองจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา  รวมทั้งวันนี้ยังเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ  จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนจะได้ร่วมกิจกรรม ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดูแลและรักษาแม่น้ำคู คลอง  เพื่อให้คนรุ่นหลัง และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้