จ.สุพรรณบุรี  ทอดผ้าป่าประชารัฐสามัคคี จัดหาเครื่องมือแพทย์  โรงพยาบาลอู่ทอง

จ.สุพรรณบุรี  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าประชารัฐสามัคคี สมทบทุนปรับปรุงห้องผ่าตัด จัดตั้งหน่วยไตเทียม จัดหาเครื่องมือแพทย์  โรงพยาบาลอู่ทอง อ.อู่ทอง

นายพิภพ  บุญธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวว่า  ด้วยโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ขนาด 150 เตียง มีประชากรในความรับผิดชอบ 21,957 คน  ให้บริการผู้ป่วยนอกมากกว่าวันละ 1,000 คน ผู้ป่วยในมากกว่า 100 คน มีผู้ป่วยไตวาย ระยะที่ 1 – 4 จำนวน 5,429 คน ซึ่งขาดทุนทรัพย์ดังกล่าว  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออู่ทอง ส่วนราชการต่างๆ พ่อค้า ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบริการ เพื่อความสะดวกในการดูแลประชาชนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น จึงขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา  ทอดผ้าป่าประชารัฐสามัคคี เพื่อสมทบทุนปรับปรุงห้องผ่าตัด จัดตั้งหน่วยไตเทียม จัดหาเครื่องมือแพทย์  โรงพยาบาลอู่ทอง อ.อู่ทอง  ในวันที่ 23 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานหน้าผาแกะสลักพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ อ.อู่ทอง  สำหรับผู้ประสงค์จะร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร สามารถโอนเงินได้ที่ บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอู่ทอง ชื่อบัญชี โรงพยาบาลอู่ทอง(เงินบริจาค) เลขที่บัญชี 725-1-25986-9