สคร.5 ราชบุรี แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด ระวังป่วยโรคมือ เท้า ปาก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี แนะผู้ปกครองในช่วงปลายฝนต้นหนาวและ เด็กปิดเทอมอยู่บ้าน ขอให้ดูแลบุตรหลานและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ระวังป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก เฉพาะเดือนมิถุนายน-กันยายน (ช่วงหน้าฝน) พบผู้ป่วยกว่า 4 หมื่นราย คิดเป็นร้อยละ 74 ของผู้ป่วยทั้งหมด

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นปลายฝนต้นหนาว สภาพอากาศเริ่มเย็นและในบางพื้นที่ยังมีฝนตก ประกอบกับช่วงนี้โรงเรียน ปิดเทอม เด็กๆอยู่บ้านกับครอบครัว ผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานและสังเกตอาการป่วยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะโรคมือ เท้า ปาก ที่ยังคงต้องระวังเด็กป่วย เนื่องจากโรคนี้มักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และพบมากในช่วงหน้าฝน

สถานการณ์ของโรคมือ เท้า ปาก ในปีนี้ จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–1 ตุลาคม 2561 มีรายงานผู้ป่วย 55,070 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต พบผู้ป่วยมากสุดในกลุ่มอายุ 1-3 ปี เฉพาะในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน พบผู้ป่วยรวม 40,694 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของผู้ป่วยทั้งหมด (เกือบ 3 ใน 4)

อาการของเด็กที่ป่วยจะเริ่มด้วยมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ต่อมา 1-2 วัน มีอาการเจ็บปาก ร่วมกับมี ตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น ต่อมาจะแตกออกเป็นแผล หลุมตื้นๆ หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้ขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ ชัก เกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบ ไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจติดเชื้อโรคมือ เท้า ปากชนิดรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

นายแพทย์สมาน กล่าวต่อว่าขอแนะนำให้ผู้ปกครองดูแลและสังเกตอาการของบุตรหลานเนื่องจาก เด็กเล็กอาจบอกอาการเจ็บป่วยของตนเองไม่ได้ วิธีป้องกันโรคมือ เท้า ปาก มีดังนี้ 1.ลดการสัมผัสเชื้อ โดยเชื้อโรคมือ เท้า ปากจะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย ซึ่งมักจะติดอยู่ บนมือแล้วนำเข้าปากหรือจับของเล่น ของใช้ ทำให้กระจายสู่ผู้อื่นได้ 2.หมั่นทำความสะอาดของใช้และ ของเล่นของเด็กเป็นประจำ เพื่อลดเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม 3.หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำ เพื่อลดเชื้อสะสมบนมือและลดการแพร่ สู่ผู้อื่น 4.หากบุตรหลานป่วยควรแยกของใช้ส่วนตัวและไม่ให้คลุกคลีกับคนอื่นๆ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ หากบุตรหลานมีอาการข้างต้นควรพาไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษา หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เบอร์ติดต่อ 032310804 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 นายแพทย์สมาน กล่าวปิดท้าย