จังหวัดสุพรรณบุรี จับมือ ภาคเอกชน จัดงาน “ ท็อปส์นำชุมชนยั่งยืน” ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชน

นายธีระชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ ท็อปส์นำชุมชนยั่งยืน“ จังหวัดสุพรรณบุรี  ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สุพรรณบุรี

ด้วยการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเกษตรออร์แกนิค และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพราะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้เกษตรกร สร้างอำนาจต่อรองทางการค้า ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ และส่งผลดีกลับสู่ธรรมชาติ เกิดความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ด้าน นางกรกนก สิงหพันธ์ ผู้จัดการเขตบริษัทฯ ได้กล่าวว่า บริษัท เซ็นทรัลฯ ได้ดำเนินการธุรกิจ ภายใต้นโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้เปิดตัวโครงการ ท็อปส์นำชุมชนยั่งยืน รับซื้อตรงสินค้าเกษตรจากชุมชนโอทอป และเอสเอ็มอี มาวางจำหน่ายในสาขา ปัจจุบันสามารถช่วยเหลือ และสนับสนุนเกษตรกรและชุมชนไปกว่า 500 ชุมชน ร่วม 10,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เช่น พาณิชย์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ประกอบการในจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมงาน