สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าอนันต์ไร่ขิงวิทยาเซ็นสัญญาก่อสร้างหลังคาคุมลานอเนกประสงค์

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พันเอกลิขิต อุ่นประดิษฐ์ นายกสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าอนันต์-ไร่ขิงวิทยา เป็นประธานการเซ็นสัญญาจ้างในการก่อสร้างหลังคาคุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตรยาว 96 เมตร บริเวณลานหน้าเสาธงสนามบาสเก็ตบอล หน้าอาคาร1โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 5,890,000 บาท กับหจก.กิจจำเริญการโยธา ผู้รับเหมา และมีคณะกรรมการสมาคมฯเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยเป็นเงินที่ได้มาจากการร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาของคณะศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและประชาชนผู้มีจิตศัรทธา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561  เพื่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หน้าเสาธงโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ ในการก่อสร้างหลังคา

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสถานที่ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นสนามกีฬาในร่มของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  ซึ่งหลังจากทำสัญญาแล้ว ตั้งวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ทางหจก.กิจจำเริญการโยธา จะดำเนินการเริ่มดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561